doradztwo personalne

Na czym polega assessment centre?

Jedną z najciekawszych form doradztwa personalnego jest assessment centre. Ma ono na celu zbadanie kompetencji kandydata na dane stanowisko pracy w środowisku, które pozwala na uzyskanie odpowiedzi, czy faktycznie wykazuje on wskazane przez siebie i wymagane przez pracodawcę cechy, czy też nie.

Sprawdzanie w praktyce

doradztwo personalneDoradztwo personalne oparte o zasady assessment centre pozwala potwierdzić nie tylko posiadane przez kandydata kompetencje twarde, czyli umiejętności nabyte w trakcie edukacji, ale i posiadane przez niego kompetencje miękkie. Wśród kompetencji tych można wyróżnić choćby komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, wysokie poczucie estetyki czy też asertywność.

Jak to działa?

Profesjonalnie przeprowadzane assessment centre polega na swobodnym aranżowaniu sytuacji, w których dany kandydat musi wykonywać obowiązki związane ze stanowiskiem pracy, na które aplikuje, a także wykazać się pewnymi cechami osobowości. W przypadku osób aplikujących na stanowisko sprzedawcy w ekskluzywnym sklepie możliwe więc będzie sprawdzenie, czy zauważy on niedbale powieszone ubrania słynnych projektantów, czy też znajdujący się w kącie pomieszczenia kurz. Ciekawym sprawdzianem umiejętności może też być kontakt z tzw. trudnym klientem, który ma duże wymagania i nie jest zdecydowany co chce kupić.