Co daje leasing pracowników?

Leasing pracowników jest formą wynajmu. Polega on na oddelegowaniu konkretnych pracowników przez wyznaczoną do tego agencję. Pracownicy podejmują się zatrudnienia w określonej firmie i mają za zadanie spełniać wszystkie postawione przed nimi obowiązki. Muszą oni wykonywać pracę zgodnie z instrukcją oraz standardami postawionymi przez pracodawcę.

Jak działa wynajem pracowników?

Ponieważ wynajęci pracownicy z Ukrainy lub inny krajów biorą całkowitą odpowiedzialność za wykonywane przez siebie obowiązki, podlegają całkowitemu nadzorowi kadry kierowniczej pracodawcy. Jednak formalnie należą do agencji leasingowej, co pozytywnie wpływa na oszczędności związane z prowadzeniem obsługi kadrowej, ewidencji oraz księgowości. Agencje rekrutujące zajmują się pracownikami wykonującymi różne zawody profesje, dzięki czemu można znaleźć wśród nich idealnych kandydatów np. w konieczności nagłego braku kadrowego polskiego pracownika.

Zalety leasingu pracowników

Korzystanie z wynajmu pracowników z Ukrainy jest bardzo opłacalne i przynosi wiele korzyści dla pracodawcy. Oto niektóre z nich:

  • redukcja kosztów związanych z obsługą kadrową i księgowością
  • ominięcie wszystkich formalności dotyczących m.in. legalizacji pobytu
  • możliwość szybkiego zastąpienia pracownika w wypadku niedyspozycji
  • nieskomplikowany system rozliczeń

Każdy klient agencji może liczyć na indywidualne ustalenia stawek, ponieważ pracownicy posiadają różne kwalifikacje.